Crowd Fund Port Small Surface Horizontal (1)

 

Felhasználási feltételek

 

1. Általános szabályok

 

1.1 Ez a szerződés (Szerződés) szabályozza a HTTPS://ROCKETSIDE.ME címen elérhető weboldalon (Weboldal)  elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra (Szolgáltatás) vonatkozó jogviszonyokat a szolgáltatást nyújtó Rocketside Zrt. (1074 Budapest, Dohány u. 20., a továbbiakban a Szolgáltató) és az azt igénybe vevők között, akár regisztrált felhasználóra (Felhasználó), akár regisztráció nélküli látogatóra (Látogató). Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó és a Látogató figyelmét egyaránt, hogy amennyiben nem kívánja magára vonatkoztatni ezeket a feltételeket, úgy ne használja a Szolgáltatásokat.

Felek rögzítik, hogy a Felhasználó regisztrálásával azonnal érvénybe lépnek a Szolgáltatásra és vele együttesen az Adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó szerződések.

 

A „Támogató” mindaz a regisztrált magánszemély vagy cég, szervezet, amely támogatást nyújt egy publikált projekthez. A „Projekt” mindazon projekteket jelenti, amelyeket a Szolgáltató publikálásra elfogadott és kirakott a Weboldalon. A „Projektgazda” mindaz a regisztrált magánszemély vagy cég, szervezet amely jogilag és pénzügyileg felelős a Projektért. A „Tartalom” jelenti mindazokat a videókat, hanganyagokat, szöveget, képet, szoftvert és bármilyen más formátumú információt, amelyet a Weboldalon keresztül a Szolgáltatás keretében a Felhasználó megjeleníthet a Szerződés alapján.

 

1.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa a Szolgáltatást bármely Felhasználótól és okból kifolyólag. Nem jogosult használni a Szolgáltatást aki nem minősül szerződéskötésre kora, vagy bármilyen egyéb korlátozó okból kifolyólag, akár Magyarországról, akár bármely más országból.

 

1.3. A létrejövő Szerződések nyelve magyar/angol, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szerződésnek része valamennyi, a Szerződésben hivatkozott dokumentum is. Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó mentse el, illetve nyomtassa ki a jelen Szerződést jövőbeni referencia okán.

 

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

 

1.5. A Szolgáltatásról további részletek a Weboldal láblécén keresztül elérhető Segítség és GYIK menüpontokban () találhatók.

 

1.6. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet, kivéve a hírlevél szolgáltatást.

  

2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 

2.1. A ROCKETSIDE.ME egy online platform, amelyen keresztül egyes felhasználók (a továbbiakban projektgazdák) nyilvánosság elé vihetik megvalósítani kívánt projekjüket, és a többi felhasználótól támogatást gyűjthetnek az ötletük megvalósulásához. A honlap közvetítő és információs felületet biztosít a felhasználóinak, ahol a felhasználók tájékozódhatnak a projektgazda felhasználók által közzétett projektekről, és anyagilag is támogathatják azt (a továbbiakban támogatók).

 

2.2. A Szolgáltatás lényege közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Törvény) rendelkezései alapján, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a Törvény rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

2.3 A felhasználó a honlap használatával elfogadja jelen szerződéses feltételeket, és a PayPal általános szerződési feltételeit. Jelen szerződési feltételek folyamatosan megismerhetőek, elmenthetőek és kinyomtathatóak az /hu/felhasznalasi-feltetelek/ címen. Ha nem ért egyet a jelen szerződés rendelkezéseivel, akkor haladéktalanul hagyjon fel a honlap használatával!

 

2.4 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződéses feltételeket megváltoztassa. A szerződés módosított változatai a honlapon való közzétételtől fogva hatályosak. A felhasználó kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje. A szolgáltatás használatának folytatásával a felhasználó elfogadja a szerződés megváltozott rendelkezéseit.

 

3. A felhasználói fiók

 

3.1 A szolgáltatás bizonyos funkcióinak a használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció ingyenesen megtehető a felhasználói fiók létrehozatalával, a jelen szerződés elfogadása után.

 

3.2 A regisztráló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

3.3 A regisztráció során a felhasználó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

 

3.4 A regisztráció során megadott adatok megváltozása esetén a felhasználó felelőssége, hogy azokat a honlap által biztosított rendszeren keresztül haladéktalanul megváltoztassa.

 

3.5 A felhasználói fiók használatából eredő összes kár a felhasználót terheli, ezért a felhasználó kötelezettsége annak biztosítása, hogy a felhasználói fiókjához tartozó jelszavát egyedül ő ismerheti meg. A felhasználói fiókba való engedély nélküli belépés esetén a felhasználó haladéktalanul értesíti az üzemeltetőt.

 

3.6 A felhasználói fiók nem ruházható át.

 

3.7 Az üzemeltetőnek diszkrecionális joga van arra, hogy a felhasználói fiókot törölje. A felhasználói fiók törléséből származó esetleges adatvesztésért az üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

4. A projekt létrehozása

 

4.1 A Projektgazda a projekt adatlapjának létrehozatalával teheti lehetővé, hogy azt a többi felhasználó támogassa. A projekt létrehozása közben a projektgazdának meg kell határoznia, hogy mekkora összegre van szüksége a projekt megvalósításához (a továbbiakban támogatási cél).

 

4.2 A projekt létrehozásával a projektgazda információt ad a többi felhasználó számára a projekt leírásában szereplő tartalommal.

 

4.3 A projekt létrehozása után a szolgáltató publikálhatóság céljából megvizsgálja a projekt adatlapját. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor publikálja, módosítsa vagy letörölje a projekt adatlapját.

 

4.4 A projekt adatlapjának a többi felhasználó számára kereshető formában való megjelenéséhez a projekt adatlapjának aktiválása szükséges. A projekt aktiválásáig csak a projektgazda által biztosított hivatkozáson keresztül érheti el a többi felhasználó a projekt adatlapját és annak támogatási felületét. A publikálásnak két konjunktív feltétele van:

 

  1. a projektgazda ellenőrzése.

 

  1. a projektgazda által a projekthez létrehozott Facebook oldalon legalább 100 különböző felhasználó által nyújtott támogatás (like).

 

4.5 A felhasználó a jóváhagyott projektek támogatására a projekt publikálásától annak lejártáig vállalhat kötelezettséget (a továbbiakban támogatási idő). A támogatási idő lejártával az üzemeltető megvizsgálja a gyűjtés eredményességét, vagyis, hogy a projekt számára tett felajánlások együttes összege elérte, vagy meghaladta-e a támogatási célt (a továbbiakban felfüggesztő feltétel).

 

4.6 A projekt támogatásával a felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatási idő lejártakor teljes egészében rendelkezésre áll az általa felajánlott összeg, és a felfüggesztő feltétel teljesülése esetén a projektgazda rendelkezésére bocsátja a Paypal szolgáltatáson keresztül.

 

4.7 A projekt támogatásával a felhasználó nyilatkozik a projektgazda által létrehozott projektre vonatkozó ajándékozási szándékáról, amely a felfüggesztő feltétel teljesülése esetén fog csak hatályosulni. Az üzemeltető semmilyen módon nem részese ennek a jogviszonynak, az csak a támogató felhasználó és a projektgazda között jön létre.

 

5. A szolgáltatás

 

5.1 Az üzemeltető a felhasználó támogatásának elfogadásával arra vállal kötelezettséget, hogy a felfüggesztő feltétel teljesülése esetén haladéktalanul eljuttatja a felajánlott pénzösszegek érvényesítéséről szóló információt a Paypalnak és a Projektgazdának. Az üzemeltető megfelelő indoklással jogosult ettől elállni. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel, hogy a felhasználó által felajánlott pénzösszeg ténylegesen rendelkezésre áll-e a kifizetés esedékessége idején.

 

5.2 A projektgazda által létrehozott adatlapon, illetve bármilyen módon a felhasználónak felajánlott egyéb szolgáltatás csakis a projektgazdától követelhető. A projektgazda által a felhasználóknak tett bármilyen felajánlásért az üzemeltető nem tehető felelőssé.

 

6. Díjazás és fizetési feltételek

 

6.1 A szolgáltatásra való regisztráció ingyenes.

 

6.2 A gyűjtés sikeressége esetén a projektgazda az összegyűjtött pénzösszeg 10%+áfának megfelelő összeget köteles megfizetni a szolgáltatónak számla ellenében, mint információs szolgáltatási díj.

 

6.3 A projektgazda a felajánlott támogatásokat a PayPal szolgáltatásán keresztül gyűjti össze a projekt támogatóitól, amiben a szolgáltató információs szolgáltatást vállal. A szolgáltató nem felelős a PayPal által okozott károkért.

 

6. Szellemi alkotások joga

 

6.1 A projektgazda által a projekt adatlapjára feltöltött szerzői művekért és a jog által védett más alkotásokért (a továbbiakban tartalom) a projektgazda a felelős. A projektgazda nyilatkozik, hogy az általa feltöltött tartalom nem sérti harmadik személy jogát.

 

6.2 A projektgazda által feltöltött tartalom felhasználásából eredő mindennemű fizetési kötelezettség a projektgazdát terheli.

 

6.3 A szolgáltató megfelelő bejelentés alapján eltávolítja a jogsértő tartalmakat. Amennyiben Ön a saját szerzői vagy más jogának megsértését észleli a projekt adatlapján, akkor bejelentést tehet a szolgáltatónál a info@rocketside.com e-mail címen.

 

6.4 Amennyiben a projektgazda szerint az adatlapjáról jogos indok nélkül került eltávolításra valamely tartalom, akkor bejelentést tehet a szolgáltatónál az info@rocketside.me e-mail címen.

 

7. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

7.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

7.2. Szolgáltatás keretén belül tilos többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen Szerződés feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket; (c) reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele; (d) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

 

7.3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

7.4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért.

 

7.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

 

7.6. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak előzetes értesítés nélküli törlését. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni (önéletrajz-feltöltés esetén az önéletrajzot inaktiválni, illetve törölni), továbbá a személyes nyitóoldal beállításait, az ott tárolt információkat törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

7.7. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Felhasználói Tartalom a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközik-e.

 

7.8. Amennyiben bárki a saját weboldalán a Rocketside.me weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Rocketside.me, aloldal közvetlen (deep) linkje”

 

7.9. A Projektgazda felel azért, hogy a projektje kapcsán a támogatók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a támogatók számára.

 

8. Felelősség

 

8.1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 

8.2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó támogatásáért, továbbá a publikált projektek létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Weboldalon kizárólag valós projektek kerüljenek közzétételre.

 

8.3. A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

8.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

8.5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

8.6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Felhasználói Tartalmat törölt.

8.7. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

8.8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 

9. A Projektgazda felhasználók sajátosságai

9.1. A rocketside.me információs felületet biztosít a Projekt és a támogató felhasználó és bármilyen más felhasználó között.

9.2. Amikor a Projektgazda létrehoz egy Projektet a Weboldalon, teljeskörű felelősséget vállal az alábbiakért minden érintett felé:

  • cselekvőképes személy, aki nincs eltiltva gazdasági ügyek intézésétől;
  • 18 évnél idősebb vagy jogszabályoknak megfelelő képviselővel rendelkezik;
  • folyamatosan felügyeli a Projekt leírását, adattartalmát, elvégez minden szükséges módosítást, bejegyzést, visszavonást, törléset, ami a vonatkozó törvényi előírások alapján szükséges a Projekt Weboldalon való megjelenítéséhez és a támogatások gyűjtéséhez;
  • felelősséget vállal, hogy az összes felhasználó támogatásának beérkezése összhangban lesz a publikált projekt leírásával;
  • rögzíti, hogy nem fog tulajdonrészt vagy bármilyen pénzügyi eszközt ami jogszabályba ütközne felajánlani a felhasználók támogatásáért cserébe;
  • felelősséget vállal, hogy csakis azokat a támogatásokat használja fel, ami a projekt publikált információival összhangban van, figyelembe véve a felhasználók támogatási célját;
  • létrehoz egy Paypal Business számlát, amit összeköt a Projekt adatlapjával és a Szolgáltatás vonatkozó működésével.

 

9. Jogválasztás

 

9.1 Jelen szerződés rendelkezéseire közvetlenül a magyar anyagi jog szabályait kell alkalmazni a kollíziós jog és a Bécsi Vételi Egyezmény figyelmen kívül hagyásával.

 

8. Záró rendelkezések

 

8.1 JELEN SZERZŐDÉS A JOGVISZONYRA ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, A SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖRÉBEN OKOZOTT MINDENNEMŰ KÁR MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI FELELŐSSÉGET.

 

8.2 A támogatóknak a projektgazda által adott bármilyen tárgyak, vagy nyújtott szolgáltatások szerződésszerűségéért nem terheli jog- és kellékszavatosság az üzemeltetőt.