Kockázati tényezők

Az alábbiakban kiemeltük az ÁSZF egyes részeit, hogy felhívjuk a figyelmet a közösségi finanszírozás újszerű voltából fakadó kiemeltebb kockázatokra.

Kérjük kellő gondossággal olvassa el és ennek is megfelelően hozza meg az egyes projektre vonatkozó támogatási szándékát!

 

1. A Rocketside.me egy online platform, amelyen keresztül egyes felhasználók (a továbbiakban projektgazdák) nyilvánosság elé vihetik megvalósítani kívánt projekjüket, és a többi felhasználótól támogatást gyűjthetnek az ötletük megvalósulásához. A honlap közvetítő és információs felületet biztosít a felhasználóinak, ahol a felhasználók tájékozódhatnak a projektgazda felhasználók által közzétett projektekről, és anyagilag is támogathatják azt (a továbbiakban támogatók).

 

2. A Szolgáltatás lényege közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Törvény) rendelkezései alapján, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a Törvény rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

3. A projektgazda által a projekt adatlapjára feltöltött szerzői művekért és a jog által védett más alkotásokért (a továbbiakban tartalom) a projektgazda a felelős. A projektgazda nyilatkozik, hogy az általa feltöltött tartalom nem sérti harmadik személy jogát.

 

4. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó támogatásáért, továbbá a publikált projektek létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Weboldalon kizárólag valós projektek kerüljenek közzétételre.